image based separator

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

A Cavalliera International Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a https://cavalliera.com (a továbbiakban: Honlap) a továbbiakban: Honlap) domain néven elérhető honlapjának célja a Szolgáltató által gyártott termékek és szolgáltatások vizuális reprezentálása a végfelhasználói célközönség felé, online felület biztosítása a kapcsolatfelvételre a Szolgáltatóval, továbbá a Szolgáltató által forgalmazott termékek online értékesítésére és offline értékesítési pontok elérhetőségének ismertetésére. További célja a viszonteladókkal, nagykereskedőkkel való kapcsolattartás és kiszolgálásuk, annak teljeskörű menedzselése, beleértve a rendelések kezelését, mindemellett a raktárkészlet-kimutatáshoz és rendeléseihez tartozó statisztikákhoz és rendelési történethez, valamint oktatási anyagokhoz való hozzáférések biztosítását.

A Szolgáltatónak a Honlapra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Honlapról elérhető alábbi felületre, szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési szabályok külön tájékoztatóban található, amelyek az adott felületen érhető el: Hírlevél. (ide kattintva olvashatja a Hírlevél Szabályzatot). A Cookie-val kapcsolatos részletes adatkezelési szabályok szintén külön tájékoztatóban találhatóak. (ide kattintva olvashatja a Cookie Szabályzatot)

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Szolgáltató, mint Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A Honlap betöltését követően a módosítás tényéről egy felugró ablakban kapnak tájékoztatást a látogatók, amelyben elhelyezett linkre kattintva hozzájutnak a tájékoztatóhoz. A felugró ablakban elhelyezett checkbox kipipálásával tud nyilatkozni a látogató a tájékoztató elfogadásáról. A módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szolgáltató azokkal szemben alkalmazhatja, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg a policy@cavalliera.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő adatai

Név: Cavalliera International Kft.
Székhely: 1162, Budapest, Kendermag utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-909548
Adószám: 14562925-2-42
EU adószám: HU14562925
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Levelezési cím: 1162, Budapest, Kendermag utca 3.
Elektronikus levelezési cím: info@cavalliera.com
Telefonszám: +36 70 531 9009

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Név: Alekszi Dénes
Levelezési cím: 1162, Budapest, Kendermag utca 3.
Elektronikus levelezési cím: denes.alekszi@gmail.com
Telefonszám: +36 1 608 0339

Az Adatkezelő https://cavalliera.com honlapon végzett adatkezelési tevékenysége

Tájékoztatjuk a honlapot igénybe vevő felhasználókat, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk a figyelmét, hogy bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

 1. Webshop regisztráció

  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, születési dátum, szállítási cím/ek, telefonszám, IP cím

  Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás során a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, későbbi vásárlások megkönnyítése (újrarendelés, rendelési történek, személyes adatok egyszerű megváltoztatása.

  Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás kinyilatkoztatása az adatok kezeléséhez és tárolásához, felhasználói fiók létrehozásának céljából az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, a regisztrációs űrlap kitöltésével, és elküldésével. A webáruházban történő vásárlás esetén a szerződés kötésének előfeltétele. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.

  Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítését követően az Adatkezelő nem törli adatbázisából a személyes adatokat mindaddig, amíg a regisztrált felhasználótól törlésre vonatkozó kérelem nem érkezik. A személyes adatok, úgy mint: név, e-mail cím, nem, születési dátum, pontos utcanév és házszám, telefonszám, IP cím törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, de további adatkezelésben maradnak a statisztikai kimutatások miatt a következő adatok: ország, város, regisztráció dátuma. A regisztrált felhasználótól érkező törlési kérelem hiányában az Adatkezelő az adatok gondos kezeléséről gondoskodik a honlapon működő alábbi funkciók biztosítása érdekében: korábban megrendelt áruk újrarendelése, korábbi rendelések megtekintése, kívánságlista (kedvenc termékek), jóváírások, értesítések és vásárlási utalványok kezelése, új vásárlások adminisztrációjának megkönnyítése.

  Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), Facebook Ireland Limited (Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Adószám: IE9692928F), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

 2. Webshop belépés regisztráció nélkül

  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, nem, születési dátum, szállítási cím/ek, telefonszám, IP cím

  Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás során a vásárlók és a vásárlás nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulás kinyilatkoztatása az adatok kezeléséhez és a mindenkori vonatkozó törvények által meghatározott és szabályozott tárolásához, felhasználói fiók létrehozása nélkül, az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a rendelési adatok megadásával és jóváhagyásával. A személyes adat megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.

  Az adatkezelés időtartama: a webáruházban történt vásárlásra vonatkozó elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta. A határidő lejártát követően minden személyes adat törlésre kerül, azonban a nem személyes adatnak minősülő (ország, város) adatok kezelése és a mindenkori vonatkozó törvények által meghatározott és szabályozott tárolását továbbra is fenntartja a Szolgáltató a statisztikai kimutatások érdekében.

  Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), Facebook Ireland Limited (Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Adószám: IE9692928F), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

 3. Megrendelés kezelése
  • Megrendelés leadása

   A kezelt személyes adatok: név, nem, kor, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám, IP cím, a megrendelés összetétele, azonosítója, értéke, email archívumban található személyes adatok.

   Az adatkezelés célja: a szerződés megkötésére irányuló ajánlat (megrendelés) feltételeinek megismerése, annak elfogadásáról szóló nyilatkozat küldése megerősítő e-mail formájában.

   Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése. A személyes adatok megadása nélkül a webáruházban történő vásárlás nem kezdeményezhető.

   Az adatkezelés időtartama: a) regisztrált felhasználó esetén a megrendelés teljesítését követően az Adatkezelő nem törli adatbázisából a személyes adatokat mindaddig, amíg a regisztrált felhasználótól törlésre vonatkozó kérelem nem érkezik. A személyes adatok, úgy mint: név, e-mail cím, nem, születési dátum, pontos utcanév és házszám, telefonszám, IP cím törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, de további, a mindenkori vonatkozó törvények által meghatározott és szabályozott módon adatkezelésben maradnak a statisztikai kimutatások miatt a következő adatok: ország, város, regisztráció dátuma, megrendelés összetétele, azonosítója, értéke. A regisztrált felhasználótól érkező törlési kérelem hiányában az Adatkezelő az adatok gondos kezeléséről gondoskodik a honlapon működő alábbi funkciók biztosítása érdekében: korábban megrendelt áruk újrarendelése, korábbi rendelések megtekintése, kívánságlista (kedvenc termékek), jóváírások, értesítések és vásárlási utalványok kezelése, új vásárlások adminisztrációjának megkönnyítése. b) nem regisztrált felhasználó esetén: a webáruházban történt vásárlásra vonatkozó elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta.

   Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), Facebook Ireland Limited (Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Adószám: IE9692928F), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

  • Megrendelés teljesítése
    
   - SZÁLLÍTÁS:

   A kezelt személyes adatok: név, nem, születési dátum, e-mail cím, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, telefonszám. Utánvétes fizetési mód választása, vagy vámkezelési eljárás esetén továbbá a megrendelés összetétele, azonosítója, értéke és számla adatai.

   Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek kézbesítése.

   Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

   Az adatkezelés időtartama: a) regisztrált felhasználó esetén a megrendelés teljesítését követően az Adatkezelő nem törli adatbázisából a személyes adatokat mindaddig, amíg a regisztrált felhasználótól törlésre vonatkozó kérelem nem érkezik. A személyes adatok, úgy mint: név, e-mail cím, nem, születési dátum, pontos utcanév és házszám, telefonszám, IP cím törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, de további, a mindenkori vonatkozó törvények által meghatározott és szabályozott módon adatkezelésben maradnak a statisztikai kimutatások miatt a következő adatok: ország, város, regisztráció dátuma, megrendelés összetétele, azonosítója, értéke. A regisztrált felhasználótól érkező törlési kérelem hiányában az Adatkezelő az adatok gondos kezeléséről gondoskodik a honlapon működő alábbi funkciók biztosítása érdekében: korábban megrendelt áruk újrarendelése, korábbi rendelések megtekintése, kívánságlista (kedvenc termékek), jóváírások, értesítések és vásárlási utalványok kezelése, új vásárlások adminisztrációjának megkönnyítése. b) nem regisztrált felhasználó esetén: a webáruházban történt vásárlásra vonatkozó elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta.

   Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), UPS Magyarország Kft. (Cím: Magyarország, Airport City Logistic Park - Building G 2220, Vecsés, Lőrinci utca 154, Adószám: 22776082-2-13) TNT Express Hungary Kft. (Cím: 1185, Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál, Adószám: 10376166-2-44), Magyar Posta Zrt. (Cím: 1138 Budapest, Dunavirag u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), Facebook Ireland Limited (Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Adószám: IE9692928F), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

    
   - FIZETÉS:

   A kezelt személyes adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, tranzakció összege, IP cím, tranzakció dátuma és időpontja, fizetési szerverrel történő kommunikációs napló, rendelés száma, bankszámlaszám.

   Az adatkezelés célja: a megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése.

   Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

   Az adatkezelés időtartama: a) regisztrált felhasználó esetén a megrendelés teljesítését követően az Adatkezelő nem törli adatbázisából a személyes adatokat mindaddig, amíg a regisztrált felhasználótól törlésre vonatkozó kérelem nem érkezik. A személyes adatok, úgy mint: név, e-mail cím, nem, születési dátum, pontos utcanév és házszám, telefonszám, IP cím, bankszámlaszám törlésre kerülnek a regisztrált felhasználó törlés iránti kérelme esetén, de további, a mindenkori vonatkozó törvények által meghatározott és szabályozott módon adatkezelésben maradnak a statisztikai kimutatások miatt a következő adatok: ország, város, regisztráció dátuma, megrendelés összetétele, azonosítója, értéke, fizetés módja. A regisztrált felhasználótól érkező törlési kérelem hiányában az Adatkezelő az adatok gondos kezeléséről gondoskodik a honlapon működő alábbi funkciók biztosítása érdekében: korábban megrendelt áruk újrarendelése, korábbi rendelések megtekintése, kívánságlista (kedvenc termékek), jóváírások, értesítések és vásárlási utalványok kezelése, új vásárlások adminisztrációjának megkönnyítése. b) nem regisztrált felhasználó esetén: a webáruházban történt vásárlásra vonatkozó elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta.

   Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), UPS Magyarország Kft. (Cím: Magyarország, Airport City Logistic Park - Building G 2220, Vecsés, Lőrinci utca 154, Adószám: 22776082-2-13) TNT Express Hungary Kft. (Cím: 1185, Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál, Adószám: 10376166-2-44), Magyar Posta Zrt. (Cím: 1138 Budapest, Dunavirag u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44), OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.., E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu), PayPal (Europe) S.à.r.l. (Cím: Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), Facebook Ireland Limited (Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, Adószám: IE9692928F), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

    
   - SZÁMLÁZÁS:

   A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, email cím

   Az adatkezelés célja: bizonylatolás (számla, proforma számla kiállítás), számlák megőrzése.

   Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (3) bekezdés és 169. § (2) bekezdés]

   Az adatkezelés időtartama: 8 év

   Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), UPS Magyarország Kft. (Cím: Magyarország, Airport City Logistic Park - Building G 2220, Vecsés, Lőrinci utca 154, Adószám: 22776082-2-13) TNT Express Hungary Kft. (Cím: 1185, Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál, Adószám: 10376166-2-44), Magyar Posta Zrt. (Cím: 1138 Budapest, Dunavirag u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44), OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.., E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu), PayPal (Europe) S.à.r.l. (Cím: Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), Clear Admin Software Kft. (Cím: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14., Adószám: 23899595-2-42), NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Telefon: +36 (1) 428-5100)

 4. Termék visszaküldése elállási jog gyakorlása esetén

  A kezelt személyes adatok: név, ország, irányítószám, város, közterület neve, házszám, megrendelés szám, fuvarlevélszám, banki adatok, PayPal adatok.

  Az adatkezelés célja: a vásárlói igény kielégítése (pénz visszatérítés)

  Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogszabályi kötelezettsége [a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés].

  Az adatkezelés időtartama: elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta.

  Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), UPS Magyarország Kft. (Cím: Magyarország, Airport City Logistic Park - Building G 2220, Vecsés, Lőrinci utca 154, Adószám: 22776082-2-13) TNT Express Hungary Kft. (Cím: 1185, Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál, Adószám: 10376166-2-44), Magyar Posta Zrt. (Cím: 1138 Budapest, Dunavirag u. 2-6., Adószám: 10901232-2-44), OTP Bank Nyrt. (Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.., E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu), PayPal (Europe) S.à.r.l. (Cím: Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg), Clear Admin Software Kft. (Cím: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14., Adószám: 23899595-2-42), NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. - Telefon: +36 (1) 428-5100), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

 5. Kapcsolatfelvétel

  A kezelt személyes adatok: e-mail cím, rendelési azonosító és a levél szövegében megadott egyéb személyes adatok, IP cím.

  Az adatkezelés célja: beérkezett üzenetek megválaszolása

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelés időtartama: a törlésre vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül

  Címzettek: a Szolgáltató illetékes munkatársai, valamint adatfeldolgozóként: Dotroll Kft. (Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7., Adószám: 13962982-2-42), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), Google Ireland Limited (Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Adószám: IE 6388047V), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps LLC (Cím: 501 Congress Ave, Suite 200, Austin, TX 78701, Email: info@spanning.com), Facebook Ireland Limited (Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, VAT Reg. No. IE9692928F), PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, VAT number: FR66497916635), amely által nyújtott szolgáltatás részeként személyes adatok továbbításra kerülhetnek Kanadába, illetve az USA-ba, melyek olyan államok, amelyekkel az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik. [A megfelelőség megállapításával a személyes adatok szabadon továbbíthatók az Európai Unión kívülre anélkül, hogy az Unión belüli adatátadónak kiegészítő garanciákat kellene alkalmaznia vagy további feltételeknek kellene eleget tennie.]

Az Adatkezelő https://cavalliera.com honlapon végzett egyéb adatkezelési tevékenysége

 1. Cookie

  Az anonim látogatóazonosítók (cookie-k, sütik) olyan fájlok vagy információdarabok, amelyek a felhasználó számítógépén (vagy más internetképes készülékein, mint okostelefonon vagy táblagépen) tárolódnak, amikor meglátogatja a honlapunkat.

  A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és a hozzá kapcsolódó rendszerek titkosított adattartalommal rendelkező sütiket generálnak, melyek elsődleges célja a bejelentkezett felhasználóhoz kapcsolódó megfelelő adattartalommal rendelkező aloldalak és felületek összeállítása. Felhasználói adatok nem kerülnek tárolásra a felhasználói böngészőkben és eszközökön sem. (ezen adatok tárolása csak és kizárólag akkor történhet meg, ha a felhasználó a weboldalak használata során engedélyez bizonyos böngészőkben elérhető funkcionalitásokat, pl.: beviteli mezők értékeinek, jelszavak mentése a weboldalon)

  A sütiket arra használjuk, hogy a későbbiekben jobban testre lehessen szabni a honlapjainkat. A sütik segítenek felgyorsítani weboldalunkon a felhasználói tevékenységeket. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, így jobban megérthetjük, hogy az emberek hogyan használják az oldalainkat és így javítani tudunk azok struktúráján és tartalmán. Ebből az információból nem tudjuk a felhasználót személy szerint azonosítani.

  Kétféle sütit használhatunk a honlapjainkon, a munkamenet sütiket és az állandó sütiket.
  - A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a felhasználó készülékén, amíg el nem hagyja a honlapunkat.
  - Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a felhasználó készülékén, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg a felhasználó manuálisan ki nem törli őket. (ezek élettartama 1 perctől kezdve több év is lehet)

  A weboldal pixel tageket használva támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztésünket. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalainkon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.

  A honlapjainkon használt sütik:

  TípusFunkcionalitásSzemélyes adattartalom
  Hitelesítés, Funkcionalitás sütik Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználó, a weboldalunkon való tevékenységét jelentősen megkönnyítsék, pl.: felhasználói fiók elérése, kosárkezelés, felhasználói csoportoknak készült egyedi oldalak és felületi elemek betöltése. Ezen sütik nem tartalmaznak személyes információkat, viszont a felhasználó beazonosítható a segítségükkel. Ha a felhasznéló nem fogadja el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférését a webhely tartalmához.
  Reklámok, Ajánlások, Elemzési adatok és Mérés Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak a fogyasztó és érdeklődési köre számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el a felhasznélóhoz, és hogy korlátozzák, hogy hányszor néz meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám kampányaink hatékonyságát oldalainkon és marketingfelületeinken. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket a felhasznéló meglátogatott és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőinket és ügynökségeinket. Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül, ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat. Továbbá az adatgyűjtésre megbízott vállalat az oldalon begyűjtött információk segítségével, egységes bejelentkezést használva (pl.: Facebook), más oldalakon történő navigálást és viselkedésformákat is képes vizsgálni és rögzíteni.

  A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. A felhasználó megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközén. Számos módja van a sütik kezelésének. Kérjük a kedves felhasználót, hogy nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról!
  Ha a fogyasztó kikapcsolja az általunk használt sütiket akkor nem lehetséges a weboldalunkon keresztül történő vásárlási folyamat, regionális beállításai nem kerülnek betöltésre

  Ha különböző eszközöket használ a felhasználó (pl. számítógép, okostelefon, táblagép stb.), fontos, hogy megbizonyosodjon róla, hogy minden egyes böngésző ezeken az eszközökön a fogyasztó süti igényeinek megfelelően került beállításra.

  Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

  Az adatkezelés időtartama: lásd a Cookie szabályzatban

  Címzettek: Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA),Facebook Inc. (Cím: Menlo Park, California 94025)

   

  A honlapokon használt sütikről részletes tájékoztatás a Cookie szabályzatban található.

 2. Profilalkotás

  Profilalkotással, azaz a természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelésével a Szolgáltató nem foglalkozik.

 3. Remarketing

  A remarketing lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató hirdetéseket jelenítsen meg olyan személyeknek, akik korábban már meglátogatták a honlapját, illetve megadták az e-mail címüket.

  A kezelt személyes adatok: e-mail cím, IP cím, vásárlási adatok

  Az adatkezelés célja: hirdetések megjelenítése korábbi felhasználók számára a Facebook-on, valamint a Google-on

  Az adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató jogos érdeke (közvetlen üzletszerzés). A felhasználó e-mail címe regisztráció, az IP címe a honlap, webshop látogatása során, önkéntes hozzájárulás jogalapon kerül a Szolgáltatóhoz.

  Az adatkezelés időtartama: az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok remarketing célból történő kezelése ellen, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a remarketing céljából megszűntetésre kerül az adatkezelés.

  Címzettek: PrestaShop SA (Cím: 12 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS, France, Adószám: FR66497916635), The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA), Optinmonster Retyp, LLC, (Cím: 5127 NW 24th Dr, Gainesville, FL 32605) akik a Szolgáltató utasítása alapján továbbítják a megjelenítendő hirdetést és az e-mail címeket a Facebook Ireland Ltd. (Cím: 4 Grand Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland; Facebook Ads), valamint a Google Inc. (Cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043, USA) részére (Google AdWords), akik, mint szintén adatfeldolgozók, a hirdetést megjelenítik azon regisztrált felhasználóik számára, akiknek a náluk regisztrált e-mail címe szerepel az Mailchimp-től, PrestaShop-tól vagy Optinmonster-től kapott listában. Az USA-val az Európai Unió megfelelőségi határozattal rendelkezik.

 4. Egyéb

  Az Adatkezelő online marketing tevékenységét, valamint logisztikai ügyintézését megbízott vállalkozók is koordinálják, akik tevékenységükkel összefüggésben hozzáférnek az Adatkezelő által tárolt és kezelt személyes adatokhoz, melyeket kizárólag az adatgyűjtési célnak megfelelően és az adatkezelési és adatvédelmi előírások betartásával kezelnek: Nagy Andrea Éva e.v., 303986952191 (Cím: Bag, Hársfa utca 2., Adószám: 65982819-2-33, HU65982819, Telefon: +36703971666), Fodor-Krauth Márta e.v., 41193717 (Cím: 2040, Budaörs, Kassai köz 2., Adószám: 66937568-1-33), Szerepi Csilla e.v., 50990425 (Cím: 2612, Kosd, Erzsébet u. 28/A, Adószám: 8412053729), Szekeres Katalin e.v., 52295726 (Cím: Budapest, 1147, Angol u. 20. 1/4., Adószám: 68818687-1-42), Aleksziné Baczkó Magdolna e.v., 51619273 (Cím: 1162, Budapest, Kendermag utca 5., Adószám: 68350037-1-42).

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk a Honlap látogatóit, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

  Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Honlap látogatók, felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A kérelmeket az Adatkezelő II. pontban írt elérhetőségein lehet benyújtani.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet (adatfeldolgozót) tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az általa igényelt kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.

Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a felhasználó azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Hozzáférési jog: a felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az adatokat az Adatkezelő nem a felhasználótól gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 • Helyesbítéshez való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog"): a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; a felhasználó visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a felhasználó kérelmezte a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozhatósághoz való jog: ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen, szerződés teljesítése érdekében alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, a felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő szerverét támogató, annak működésével megbízott, valamint felmerülő probléma esetén karbantartásában részt vevő cégek: DOTROLL KFT. (Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; Adószám: 13962982-2-42; Közösségi adószám: HU 13962982), Korcsmáros József ev., 27893293, (Cím: 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 58., Adószám: 65822777-1-40), 3Gteam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cím: Magyarország, 1085, Budapest, Horánszky utca 23. 1 em. 1 ajt., Adószám: 14451722-2-42), Google LLC (Cím: 1600 Amphitheatre Parkway; Mountain View, CA 94043; USA), Spanning Cloud Apps, LLC (Cím:501 Congress Avenue, Suite 200; Austin, Texas 78701)

A marketing célú levelezéshez használt kiszolgáló: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA)

Panasztétel

Ha a felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz forduljon, valamint, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

 

Felügyeleti szerv:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától
Kelt: Budapest, 2018. május 24.
Cavalliera International Kft.


Termék hozzáadása sikeres